Kameraets intelligens gør forskellen


Næsten alle netværkskameraer har nu en integreret Motion Detection (bevægelsesgenkendelse). Den skal dog ikke forveksles med VCA-funktioner, der bearbejder live-videobillederne i kameraet i realtid. Afhængig af effekt giver funktionerne mulighed for identificering af de registrerede objekter, opholdstid, bevægelseshastighed og bevægelsens retning.

Dermed er VCA-funktionerne langt mere avancerede end den normale bevægelsesgenkendelse, og de åbner op for et bredt spektrum af anvendelsesmuligheder. På den måde kan sikkerhedspersonalets arbejde lettes, datamængden reduceres og videoovervågningssystemernes effektivitet øges. Det aflaster netværk og computer og gør det muligt at undgå store lagerkapaciteter samt de udgifter, der er forbundet med dette. Endvidere reduceres antallet af fejlalarmer betydeligt. Desuden egner disse kameraer sig perfekt til at optimere processer.

Det vil sige: Kameraer med VCA-funktioner hjælper til at få det bedste udbytte af videoovervågnings-infrastrukturen og dermed opnå et højere 'Return-on-Investment'.